Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda

İlim, irfan ve fazilet gibi değerlere sahip fertlerin yetişmesi için faliyette bulunmakla beraber, bu gibi yüksek değerlerin kuvvetlenmesi uğurunda, gayretli kişilere destek olmayı ve tüm ihtiyaç sahiplerine imkanlarımız nisbetinde hayırda bulunmayı programına alan bir vakıfız.

İmani ve ahlaki ve kalbi değerleri kuvvetlendirmek bizim için esas olduğu için özelde gençlere ve sonrasında toplumun her kesimine yönelik

 • seminerler ve sohbetler ile,
 • İslam coğrafyasının ve Ülkemizin Tarihi Kültürel zenginliğine ve güzelliklerine ziyaretler ve geziler ile,
 • kitab okuma programları ile,
 • hatim programları ile,
 • tatillerde her nevi eğitim ve kültürel çalışmalar ile,
 • manevi, ahlaki, ilmi kaynak ve usuller ile

insanımızın kişisel gelişimine destek olmaya çalışıyoruz.

Yani özetlemek gerekirse:

“Hedefimiz ve programımız evvelâ kendimizi, sonra milletimizi i’dam-ı ebedîden ve daimî, berzahî haps-i münferiden kurtarmak ve vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten muhafaza etmek ve iki hayatımızı imhaya vesile olan zındıkaya karşı Risale-i Nur’un çelik gibi hakikatlarıyla kendimizi muhafazadır.”

Saydığımız faliyetlerle beraber ülkemiz ve gönül coğrafyamızdaki insanların maddi ihtiyaçlarına da

 • kurban faaliyetleri,
 • iftar faaliyetleri,
 • eğitim bursu destekleri,
 • afetzede yardımları,
 • ihtiyaçlı aileleri maddeten takviye suretiyle

himmet etmeye çalışıyoruz.

Gayret bizden tevfik Allah’tan…